Henry Russell


                                       Petit homenatge al Comte Henry Patrice Marie Russell-Killough, un dels més grans exploradors del Pirineus. Més familiarment conegut com a Henry Russell i per la seva història amb el Vignemale.

El Timbaler del BrucPels amics del Bar Anna. 

Motivació
A vegades cal saber motivar el company perquè tiri primer.